Hệ thống sấy khí nóng
Hệ thống sấy khí nóng

Hệ thống gia nhiệt Deguang là sản phẩm mới được phát triển. Nó có thể cài đặt trên máy in. Nó giúp tiết kiệm năng lượng tối đa 80%. Máy sấy khí nóng của chúng tôi có thể giảm nhiệt độ phòng và cải thiện môi trường hoạt động, trong khi giảm thiểu lượng dung môi thải.